ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು- ದಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ

 


Post a Comment

Previous Post Next Post