Showing posts from August, 2021

ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೂವರು ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

Load More That is All